Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny jsme zavedli EMAS

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny jsme zavedli EMAS

31.3.2013

Zoom galleryV únoru 2013 bylo úspěšně dokončeno ověřování EMAS, tedy prověření, zda řízení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA) dostatečně bere v potaz ochranu životního prostředí a zda odpovídá požadavkům evropského nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení a audit (EMAS).
Ochrana životního prostředí se v tomto případě značně překrývá s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců a s bezpečností klientů a tedy i pacientů. Protože se od počátku jednalo o ambiciózní projekt, byl systém EMAS a environmentální prohlášení zpracováno jen pro areál Pekařská, ostatní pracoviště FNUSA podléhají stejnému systému, ale nejsou ověřována a nejsou zatím zahrnuta do zpracovaného environmentálního prohlášení.
Proces zavedení a ověřování EMAS nebyl jednoduchý, výsledkem je jak plnění požadavků nařízení EMAS, tak i požadavků normy ČSN EN ISO 14001. Zavedení systému environmentálního řízení zvýšilo jistotu, že jsou plněny všechny relevantní právní požadavky související s životním prostředím.
Podobně jako např. systémy managementu kvality i EMAS se věnuje dokumentaci a jednoznačnému, obvykle písemnému, stanovení postupů a procesů, které jsou důležité pro dodržení všech požadavků. Kromě toho se systém ochrany životního prostředí ve FNUSA systematicky zabývá úsporami, konkrétně např. snížením spotřeby energie, snížením množství odpadů.
Ověření, které provedl nezávislý environmentální ověřovatel, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., je závěrečným krokem zavedení systému environmentálního řízení, na který navazuje proces registrace, na jehož úspěšném konci se FNUSA připojí k několika evropským zdravotnickým zařízením zapsaným v evropském registru EMAS (www.cenia.cz/emas).
Celý projekt od úvodního přezkumu až po v současnosti probíhající registraci zajišťovalo poradensky Centrum inovací a rozvoje. Projekt s názvem: „Od přezkoumání k ověření a registraci EMAS“ byl spolufinancován z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (www.env.cz).

Soubor:
prezentace.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
302kB
Soubor:
environmentalni_prohlaseni_fnusa_2013.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
3MB
Loading...

Novinky