Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Tisková zpráva k semináři o CSR

Tisková zpráva k semináři o CSR

5.2.2007

  

 

SEMINÁŘ "INTEGROVANÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM"

 

(Praha, 5. 2. 2007) - dne 31. 1. 2007 uspořádalo Centrum inovací ve spolupráci s holandskou poradenskou firmou BECO Group a českou vzdělávací společností GRADUA-Cegos seminář na téma Integrované systémy řízení a společenská odpovědnost.

Seminář byl určen zejména malým a středním podnikům z Prahy se zájmem o integrované systémy managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)  a společenskou odpovědnost firem (CSR, připravovaná norma ISO 26000). Za Centrum inovací a rozvoje se semináře zúčastnili čtyři přednášející: Eva Hralová, Mgr. Klára Koubská, Mgr. Miroslav Krčma a  Ing. František Milichovský. Cílem přednášky bylo představit společenskou odpovědnost firem v kontextu existujících systémů managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce, odhalit její silné i slabé stránky a pomoci účastníkům semináře vytvořit si vlastní pohled na tuto v poslední době tolik diskutovanou problematiku. CIR se problematice CSR věnuje v rámci jednoho ze svých projektů, který byl rovněž prezentován, zejména nástroje Strategic Sustainability Scan a Masterclass, které CIR vyvinulo a otestovalo ve spolupráci s BECO Group.

Semináře se zúčastnilo 9 účastníků. Z výsledků hodnotících dotazníků a z diskuze v průběhu semináře vyplynulo, že seminář navštívili především proto, že se chtěli dozvědět něco o společenské odpovědnosti firem a nově připravované normě ISO 26000. Na téma nové ISO normy a její certifikovatelnosti proběhla v závěru semináře živá diskuze. Velký zájem přítomní projevili také o způsob propojení konceptu CSR s již existujícími systémy managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce.

     Přednáška byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

Loading...

Novinky