Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Inovace > Systémy řízení, EMAS

Systémy řízení, EMAS

Systémy řízení, EMAS

Centrum inovací a rozvoje se dlouhodobě věnuje vývoji a inovaci nástrojů pro systémy řízení podniků a organizací, zejména pro systémy environmentálního managementu (EMS).

Naše nabídka zahrnuje zavedení systému environmentálního managementu nebo jeho jednotlivých modulů v souladu s nařezním EMAS či normou ISO 14001. A to přednostně jako součát integrovaného systému řízení např. dle ISO 9001, ČSN OHSAS 18001, ISO 50001 aj. Z našich realizovaných projektů na vytváření nových nástrojů čerpáme zkušenosti např. při etapovém zavádění EMS (ISO 14005, BS 8555) nebo při aplikaci nástrojů jako je EMAS Easy či Ekomaping.

Mezi přínosy zavedení systému řízení patří především využití skrytých provozních úspor, podpora efektivního rozhodování, prevence havárií, omezování nebezpečných látek a nebezpečného odpadu, snižování rizik, naplňování požadavků environmentálních právních předpisů a rovněž snížení administrativních nákladů na provoz systému.

Námi vyvíjené nástroje pro zavedení systému řízení využívají postupy prevence znečištění a umožňují systematicky vyhledávat provozní úspory jak ve výrobním procesu, tak v procesu poskytování služeb. Zavedení integrovaného systému zefektivní a zjednoduší Váš systém řízení.

Poskytujeme zavedení celého systému i provedení pouze jednotlivých modulů. Doporučujeme samostatné provedení úvodního environmentálního přezkoumání (environmentální přezkum) jehož výsledky určí náročnost zavedení kompletního systému environmentálního řízení.

- úvodní environmentální přezkum
- zpracování rejstříku environmentální (přímých i nepřímých) aspektů
- zavedení systému řízení
- provedení interního auditu
- školení projektových týmů a zaměstnanců
- rozšíření certifikovaného systému ISO 14001 o požadavky EMAS
- integrace EMS do stávajícího systému managementu
- zpracování environmentálního prohlášení EMAS
- softwarová podpora pro řízení dokumentace

Dále jako součást integrovaného systému, případně jako samostatný modul nabízíme:

- hodnocení životního cyklu (LCA) - hodnocení výrobku/služby
- audit potenciálu prevence znečištění - CPA (Cleaner Production Assessment - identifikace materiálových a energetických úspor, čistší produkce)
- výpočet snížení emisí skleníkových plynů (pomocí software UNEP GHG Calculator)