Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

14.7.2006 červen 2006

Společenská odpovědnost firem

V červnu 2006 byl zahájen projekt Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je realizován v rámci programu JPD3 - Priorita 7.4. - Adaptabilita a podnikání, opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti.

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na seznámení malých a středních podniků působících na území Hl. města Prahy s principy společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) a jejími přínosy pro činnosti podniku.

Kromě teoretických informací a příkladu z praxe budou mít podniky možnost si v pilotním projektu společně s dalšími podnikatelskými subjekty vytvořit vlastní program CSR a zároveň se zapojit do sítě pro výměnu informací a zkušeností v oblasti společenské odpovědnosti firem a udržitelného rozvoje.

Hlavní výstupy projektu:

  • Informační příručka o CSR
  • Metodika pilotního projektu zavádění programů CSR v MSP
  • Realizace pilotního projektu v 10 podnicích
  • Webové stránky o CSR
  • Vzdělávací modul o CSR, který bude zařazen do nabídky vzdělávání CIR

 

Více na stránkách projektu.

Mezinárodní organizace pro standardizaci rozhodla, že do roku 2008 bude zpracována nová norma ISO 26000 zabývající se společenskou odpovědností. Norma by neměla sloužit k certifikaci systému, jak je to mu u norem ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí). Více se můžete dozvědět také na stránkách eko-net.cir.cz.

Loading...

Novinky