Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Revize normy ISO 14001 a EMAS

Revize normy ISO 14001 a EMAS

22.12.2005

Cyklus PDCACyklus PDCA
Cyklus PDCA

 

Revize normy ISO 14001 (původní norma ČSN EN ISO 14001:1997 byla nahrazena normou ČSN EN ISO 14001:2001) přinesla změnu některých požadavků.

Jedním ze zpřísněných požadavků je požadavek "4.4.3 Komunikace", zejména s ohledem na tzv. externí komunikaci, to znamená s dodavateli, odběrateli, akcionáři, úřady, veřejností atd.

Norma v tomto článku požaduje, aby organizace ve vztahu ke svým environmentálním aspektům a k systému environmentálního managementu vytvořila, zavedla a udržovala postupy pro přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran.

Dále norma požaduje, aby organizace rozhodla, zda bude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, a aby toto své rozhodnutí zaznamenala. Jestliže se organizace rozhodne komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci.

Existuje řada nástrojů pro externí komunikování (např. GRI, AA1000), ale také EMAS. Organizace, které se rozhodnou externě komunikovat, mohou s výhodou využít Evropskou komisí schválený a odzkoušený nástroj EMAS, více informací se dozvíte v příručce EMAS jednoduše!.

Organizace, které jsou zapsány v registru EMAS a mají ověřené environmentální prohlášení mají výhodu, protože už s předstihem v podstatě splnily požadavky nové normy.

 

 

Loading...

Novinky