Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství

projekt VaV – 1C/7/47/04

Schéma vazeb mezi prvky v odpadovém hospodářství
Schéma vazeb mezi prvky v odpadovém hospodářství

Nakládání s odpady je soubor činností, které v praxi často nebývají dobře provázány, i když se vzájemně podmiňují. Účelem projektu bylo najít a popsat pro podnikovou úroveň, a zejména malé a střední podniky, metodiku analýzy materiálových toků a pro rozhodování o způsobu využití nebo odstranění odpadů, určit kritéria, případně opatření, která jsou pro tato rozhodnutí významná nebo mohou rozhodování změnit. Byla navržena metodika využívání produkční a odbytové bilance, bilanční schémata byla ověřena na vybraných materiálových tocích výrobků ze skla, plastů a pryže. Matice dobrovolných nástrojů prezentuje jejich účinnost v jednotlivých etapách životního cyklu. Komplexní přístup k řízení materiálových toků je popsán na výrobě titanové běloby.

Cílem bylo získat najít slabá místa v řízení materiálových toků, analyzovat je, určit příčiny, aby podniková sféra na tomto základě mohla hledat v rámci dobrovolných nástrojů efektivnější opatření. Státní a veřejná správa by mohla následně na základě věcných podkladů účinněji podpořit zavádění dobrovolných nástrojů. Nástroje a opatření k řízení materiálových toků jsou posuzovány z hlediska integrované prevence (IPPC), výrobkové politiky (IPP) a systému řízení.

V rámci projektu byly uspořádány tři workshopy. Byly důležité nejen pro řešitele, ale také k propojení projektu s jinými projekty. Konkrétně můžeme jmenovat projekty z let 2000-2005, analyzující materiálové toky na makroúrovni a na úrovni regionu. V těchto projektech je transformace vstupů na výstupy považována za "černou skříňku" a nezabývá se průběhem transformačních změn. Pokud chceme transformaci řídit, musíme černou skříňku otevřít.

Na řešení projektu se podílela řada specialistů, kteří konkrétní problém zasadili vždy do širšího kontextu. Proto jsou výstupy projektu zpracovány jako samostatné celky, bez významnějších redakčních zásahů. Jejich závěry jsou důležité nejen pro řešení projektu, ale rovněž pro stanovení cílů dalších projektů.

Spolunositelé projektu: ISES, s.r.o., Ing. Navrátil, Ing. Zíka.

Tento projekt výzkumu a vývoje byl podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR (www.env.cz).