Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Projekt ZRS v Republice Kazachstán

Projekt ZRS v Republice Kazachstán

Instalace biologické čistírny odpadních vod
Instalace biologické čistírny odpadních vod

Centrum inovací a rozvoje v listopadu 2005 dokončilo další z řady projektů zahraniční rozvojové spolupráce realizovaný v Republice Kazachstán. Tříletý projekt byl financován Ministerstvem životního prostředí.

Projekt byl navržen a realizován s cílem zlepšit environmentální profil kazašských podniků, zejména zvýšit efektivitu využívání vstupních surovin, snížit energetickou náročnost provozů a snížit dopady jejich činností na životní prostředí.

Konzultanti CIR se soustředili na vyškolení technických pracovníků i managementu kazašských podniků v oblasti prevence znečištění a aplikaci vybraných environmentálních technologií. V rámci porvedených projektů prevence znečištění byla v kazašských podnicích realizována neinvestiční opatření týkající se zlepšení organizace práce a optimalizace technologických procesů. Na základě zjištěných potřeb podniků byly dále předkládány  a realizovány návrhy řešení environmentálních problémů s aplikacemi českých technologií. Do projektu bylo celkem zapojeno 19 kazašských podniků převážně z oblasti potravinářského průmyslu. Za účelem další podpory spolupráce podniků a českých výrobců byla v rámci projektu vyvinuta databáze environmentálních technologií. Databáze je zpracována v české a ruské jazykové verzi a je přístupná na adrese http://enviro.cir.cz.

Do projektových prací se zapojili i odborníci z kazašských neziskových organizací, kteří na základě rozšířených znalostí mohou pokračovat ve spolupráci s podniky i po ukončení projektu.