Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Prodests

Set-up of a Market-Oriented Metodology for joining SMEs within Integrated EU research Projects on Innovative Clean and Environmental Technologies

6. rámcový program výzkumu a vývoje EU

Projekt je zaměřen na vytváření nových obchodních příležitostí pro evropské malé a střední podniky v oblasti environmentálních technologií. Cílem je především umožnění snazšího přístupu k evropským fondům určeným na rozvoj a šíření technologického pokroku. V rámci projektu byly již definovány překážky účasti MSP v programech vědy a výzkumu EU - podniky nejsou obvykle dostatečně informovány o možnostech čerpání těchto zdrojů, nemají kontakty na možné projektové partnery a často vnímají administrativu spojenou s realizací projektu za přílišné zatížení vlastních podnikatelských činností.

Projektoví partneři v současné době navrhují způsoby překonání těchto překážek a možnosti rozšíření spolupráce/propojení malých a středních podniků v evropském měřítku.

Součástí projektu je také mapování situace v oblasti vývoje environmentálních technologií a tržní poptávky po nich.

Pokud máte zájem získat podporu na financování výzkumného projektu z programu EU, nebo hledáte partnery pro takový projekt, ! Rádi vám poskytneme také informace o dostupných environmentálních technologiích a poptávce v České republice.

Na projektové internetové adrese www.prodests.org jsou všem zájemcům k dispozici aktuální informace o nejlepších dostupných technologiích (BAT), případové studie k environmentálním technologiím, analýzy volně přístupných databází environmentálních technologií a přehled aktuálních legislativních požadavků.