Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Přenos znalostí v oblasti ekodesignu

Projekt programu EU Leonardo da Vinci

Centrum inovací a rozvoje realizuje od října 2004 projekt za účasti partnerů z 6 evropských zemí zaměřený na podporu praktického využívání ekodesignu malými a středními podniky.

Co je to ekodesign?
Ekodesign je inovativní nástroj snižování ekonomických nákladů a současného zlepšování environmentálního profilu výrobku, resp. environmentální výkonnosti podniků či poskytovatelů služeb.

Proč ekodesign v malých a středních podnicích?
Zaměření projektu na malé a střední podniky vychází ze skutečnosti, že tyto podnikatelské subjekty jsou stále častěji nuceny vyrovnávat se s náročnými požadavky odběratelů (např. velkých firem s kvalitním environmentálním profilem), chtějí zlepšit vlastní konkurenceschopnost, splnit požadavky environmentální legislativy, či přistupovat odpovědněji k problematice stavu životního prostředí.  

Plánované výstupy projektu
V rámci projektu budou vyškolení environmentální konzultanti spolupracovat s vybranými podniky na aplikaci ekodesignu na konkrétní výrobek či poskytovanou službu. Výsledkem projektu budou nejen případové studie pro konkrétní výrobky/služby, ale také kvalitní vzdělávací a informační materiály o ekodesignu, které budou k dispozici na webové stránce projektu www.learn-ecodesign.net a na těchto stránkách CIR. Již nyní si můžete v sekci Dokumenty prohlédnout některé aktuální výstupy projektu!

Nabídka pro výrobní podniky a poskytovatele služeb
Pokud je váš podnik výrobcem či poskytovatelem služeb a zajímá vás, jakým způsobem je možné aplikovat  ekodesign právě ve vašem odvětví, ! Vypracujeme vám ekodesignovou studii vybraného výrobku či služby a navrhneme opatření vedoucí ke snížení jejich environmentálních dopadů a k dosažení dalších ekonomických zlepšení.