Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Odvětvový manuál minimalizace odpadu

Odvětvový manuál minimalizace odpadu

Cílem projektu bylo vytvoření obecného manuálu minimalizace odpadu. Manuál byl prověřen na třech vybraných odvětvích (výroba papíru a celulózy, textilní průmysl, povrchové úpravy).

Výstupy projektu:
- Textové formy manuálu (obecná forma, papír, textil, povrchové úpravy, autovraky)
- Databázové záznamy opatření minimalizace odpadu (referenční techniky pro vybraná odvětví)
- Softwarový průvodce minimalizace odpadu (obecný algoritmus minimalizace znečištění)

Ostatní využitelné a citované zdroje:
- Referenční dokumenty nejlepších dostupných technik (BREF, odkaz na centrálu v Seville)