Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Inovace > Odpady a prevence znečišťování

Odpady a prevence znečišťování

Předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady

Odborníci na problematiku odpadů se shodují v názoru, že dlouhodobě snižovat náklady na nakládání s odpady je možné jediným spolehlivým způsobem: vzniku odpadů je nutno předcházet, zvláště když se jedná o odpady nebezpečné. Stejně je tomu s poplatky za znečišťování životního prostředí - budou klesat, jestliže budeme omezovat produkované znečištění.

Centrum inovací a rozvoje má bohaté zkušenosti s projekty prevence, zabývá se jimi od r. 1992. Používá ověřené postupy a má k dispozici databázi preventivních opatření, která se osvědčila v konkrétních podmínkách. Výrobce, který se naučí pod naším vedením tyto postupy používat, získá rovněž užitečný nástroj pro svou výrobkovou politiku, pro zdokonalení svého systému řízení, udržování a rozvoj systému environmentálního managementu (EMS) i pro vypracování podkladů pro integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Z principu výrobních činností i ze způsobu používání materiálů a výrobků vyplývá, že vzniku určitého množství odpadů nemůžeme zabránit. Proto se rovněž zabýváme možností využít odpad jako vedlejší výrobek, surovinu pro jinou výrobu nebo jako zdroj energie. Zaměřujeme se nejen na odpady z výroby, ale také na výrobky po ukončení životnosti. Podíleli jsme se na projektech, jejichž cílem bylo najít bezpečný způsob pro nakládání s autovraky a elektrošrotem. I když neprovozujeme žádné recyklační zařízení, spolupracujeme s jejich provozovateli. Kromě toho - technologie recyklace má stejná pravidla jako technologie výroby a může být zdokonalena pomocí preventivních opatření.

Nabízíme vám

  • provedení analýzy materiálových toků, vyhodnocení jejich významnosti a dopadů,
  • návrh opatření, kterými můžete materiálové toky změnit a řídit,
  • vyškolení vašich pracovníků, kteří budou provádět analýzy a navrhovat opatření samostatně,
  • pomoc při zpracování plánů odpadového hospodářství.