Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky

Novinky

20.4.2016 Čistší produkce - jak hledat možnosti snížení negativních dopadů na životní prostředí

Řada strategií i závazných požadavků nás vede k identifikování možností snižovat negativní dopady na životní prostředí, ale také posilovat ty pozitivní. Z pohledu nových norem ISO 9001 a ISO 14001 můžeme na problematiku pohlížet stejně jako na řízení rizik. Také se můžeme inspirovat nástroji, které řeší i ekonomickou stránku problematiky, uveďme např.: ISO 14051 Nákladové účetnictví materiálových toků;  ISO 14045 Posuzování eko-efektivity produktového systému (hodnota produktového systému může být funkční i peněžní) ale i připravovaná nová norma ISO 14007 Určení environmentálních nákladů a přínosů a připravovaná norma ISO 14008 Monetary valuation of environmental impacts from specific emissions and use of natural resources. více

1.3.2016 EMAS a nová norma ISO 14001

Od března nahrazuje nová norma ČSN EN ISO 14001:2016 (Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití) ČSN normu dosud platnou z roku 2005. více

27.2.2015 Ověření aktualizovaného environmentálního prohlášení ve FNUSA

V únoru 2015 bylo úspěšně dokončeno ověřování aktualizovaného environmentálního prohlášení EMAS Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA). více

30.6.2013 Projekt v Nisporeni úspěšně dokončen

Projekt "Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni" v Moldavské republice  byl úspěšně dokončen v létě 2013 a funkční modernizovaná čistírna odpadních vod byla předána příjemcům – Municipalitě Nisporeni. více

31.3.2013 Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny jsme zavedli EMAS

V únoru 2013 bylo úspěšně dokončeno ověřování EMAS, tedy prověření, zda řízení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA) dostatečně bere v potaz ochranu životního prostředí a zda odpovídá požadavkům evropského nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení a audit (EMAS).
Ochrana životního prostředí se v tomto případě značně překrývá s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců a s bezpečností klientů a tedy i pacientů. Protože se od počátku jednalo o ambiciózní projekt, byl systém EMAS a environmentální prohlášení zpracováno jen pro areál Pekařská, ostatní pracoviště FNUSA podléhají stejnému systému, ale nejsou ověřována a nejsou zatím zahrnuta do zpracovaného environmentálního prohlášení.
Proces zavedení a ověřování EMAS nebyl jednoduchý, výsledkem je jak plnění požadavků nařízení EMAS, tak i požadavků normy ČSN EN ISO 14001. Zavedení systému environmentálního řízení zvýšilo jistotu, že jsou plněny všechny relevantní právní požadavky související s životním prostředím.
Podobně jako např. systémy managementu kvality i EMAS se věnuje dokumentaci a jednoznačnému, obvykle písemnému, stanovení postupů a procesů, které jsou důležité pro dodržení všech požadavků. Kromě toho se systém ochrany životního prostředí ve FNUSA systematicky zabývá úsporami, konkrétně např. snížením spotřeby energie, snížením množství odpadů.
Ověření, které provedl nezávislý environmentální ověřovatel, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., je závěrečným krokem zavedení systému environmentálního řízení, na který navazuje proces registrace, na jehož úspěšném konci se FNUSA připojí k několika evropským zdravotnickým zařízením zapsaným v evropském registru EMAS (www.cenia.cz/emas).
Celý projekt od úvodního přezkumu až po v současnosti probíhající registraci zajišťovalo poradensky Centrum inovací a rozvoje. Projekt s názvem: „Od přezkoumání k ověření a registraci EMAS“ byl spolufinancován z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (www.env.cz). více

29.6.2012 Příručka Manažer EMAS ve veřejné správě a neziskovém sektoru ke stažení

Centrum inovací a rozvoje zpracovalo novou příručk pro zavádění EMAS. Příručka byla vydána i v tištěné verzi pro účastníky konference. Nyní je k dispozici i ke stažení v PDF formátu. více

22.4.2012 Připravujeme závěrečnou konferenci projektu Manažer EMAS (30.5.2012)

Na středu 30.5.2012 připravujeme v Praze závěrečnou konferenci projektu Manažer EMAS s názvem "EMAS ve veřejném a neziskovém sektoru". více

2.4.2012 Pozvánka na seminář EMAS - moderní a odvětvově zaměřený (25.4.2012)

Ve středu 25.4.2012 v rámci doprovodné konference veletrhu ENVIBRNO - "Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni" pořádáme seminář s názvem: EMAS moderní a odvětvově zaměřený. Na seminář navazuje Kulatý stůl na téma Dobrovolné dohody. více

8.3.2012 Pozvánka na seminář EMAS 29.3.2012

více

6.2.2012 Pozvánka na seminář EMAS 28.2.2012

více

1.10.2011 Propagace a popularizace pro EMAS

V říjnu 2011 jsme zahájili realizaci dalšího projektu zaměřeného na environmentální management pod názvem: Propagace a popularizace školicích a vzdělávacích aktivit pro EMAS. Projekt je spolufinancován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (www.env.cz) a bude probíhat do září roku 2013. více

15.7.2011 Analýza potenciálu zavedení EMAS

V novinkách na webstránkách projektu Manažer EMAS http://manageremas.e-manag.cz/ naleznete ke stažení výsledky Analýzy potenciálu zavedení programu EMAS ve veřejném a neziskovém sektoru v ČR. více

2.5.2011 Pozvánka na seminář k EMAS

Rádi bychom vás pozvali na semináře, kde vystoupí i naši pracovníci podílející se na realizaci projektů zaměřených na EMAS (finančně podpořené z Revolvingového fondu MŽP a ze Státního fondu životního prostředí). více

1.3.2011 Od přezkoumání k ověření a registraci EMAS

Centrum inovací a rozvoje zahájilo v lednu 2011 realizaci projektu Od přezkoumání k ověření a registraci EMAS. Projekt je spolufinancován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (www.env.cz) a bude probíhat do konce roku 2012. více

3.1.2011 Podpora nástrojů zavádění EMAS formou networkingu

V lednu tohoto roku zahájilo Centrum inovací a rozvoje realizaci projektu Podpora nástrojů zavádění EMAS formou networkingu. více

29.10.2010 Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha – Moldavsko

Centrum inovací a rozvoje (CIR) dokončilo práce na řešení projektu „Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha – Moldavsko“, na kterém se podílelo. více

10.9.2010 Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni

Centrum inovací a rozvoje v září 2010 oficiálně zahájilo jeden ze svých dosud největších projektů v oblasti vodohospodářství. Projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA) bude realizován v příštích třech letech v Moldavské republice a nese název Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni. více

9.8.2010 Manažer EMAS

CIR zahajuje realizaci projektu Manažer EMAS. Projekt je primárně zaměřen na veřejnou správu a neziskový sektor.Účast těchto subjektů je zvýhodněna, ale uvítáme všechny zájemce o EMAS! více

2.2.2010 Dobrovolné nástroje pro podniky

Zajímá vás co jsou to dobrovolné nástroje v oblasti environmentu a zda mohou být užitečné pro váš podnik? více

2.3.2009 E - learningový kurz Ekodesign a LCA

Nabízíme e - learningový kurz na téma ekodesign a LCA (posuzování životního cyklu). Absolvování kurzu Vám přinese či rozšíří  znalosti o moderních nástrojích v oblasti ochrany životního prostředí. více

6.1.2009 Nabídka školení - ekoefektivnost, inovace

Věříme, že dočasný pokles zakázek vytváří prostor pro dohnání či dokonce zlepšení kompetencí personálu. Školení by nemělo být jen vyplnění uvolněného času, ale mělo by se zaměřit na: více

31.7.2008 Bylo ukončeno pilotní testování e-learningu

Pilotní testování kurzu na téma Ekodesig a LCA bylo ukončeno. více

6.6.2008 E – learningový kurz na téma Ekodesign a LCA

Centrum inovací a rozvoje a VŠCHT Praha nabízejí možnost absolvovat zkušební testování kurzu na téma Ekodesig a LCA. Absolvování kurzu přinese či rozšíří účastníkům znalosti o moderních nástrojích v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz bude spuštěn v červnu 2008 a po dobu zkušebního provozu je možné jej absolvovat ZDARMA. Zkušební provoz bude trvat do konce července. více

7.3.2008 Nabídka multimediálního vzdělávacího modulu

Centrum inovací a rozvoje ve spolupráci se společností FONTIS s.r.o. v březnu dokončilo hlavní výstupy projektu „Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ“. Vytvořený vzdělávací program je zaměřený na environmentální výchovu žáků druhého stupně ZŠ a jeho cílem je pomoci  učitelům zkvalitnit environmentální vzdělávání na základních školách. více

11.12.2007 Průběžné výstupy multimediálního vzdělávacího modulu o ŽP pro 2. st.ZŠ

V říjnu tohoto roku byly ve spolupráci s partnerskou organizací FONTIS, s.r.o. dokončeny scénáře k připravovaným filmům zaměřeným na tématiku ochrany životního prostředí. Filmy se budou věnovat následujícím tématům: více

22.10.2007 Tisková zpráva k přednášce: Výrobek...odpad

  více

11.10.2007 Přednáška - Výrobek, vedlejší produkt nebo odpad

CIR pořádá 17.10.2007 v 10:30 přednášku na téma Výrobek, vedlejší produkt nebo odpad, aneb předcházení vzniku odpadů. více

16.7.2007 Aktualizován webportál Eko-net pro environmentální manažery

V posledních dnech jsme aktualizovali náš portál http://eko-net.cir.cz/, určený zejména pro environmentální manažery a podnikové ekology. více

1.5.2007 Nové vzdělávací programy v nabídce CIR

Centrum inovací a rozvoje rozšířilo od 1.5.2007 nabídku vzdělávacích programů o 2 kurzy zaměřené na společensky odpovědné podnikání. více

4.4.2007 Projektový portál pro environmentální managery

Projektový portál http://eko-net.cir.cz/ pro environmentální managery je ve zkušebním provozu. V současnosti probíhá dokončování elearningových modulů pro environmentální manažery. více

28.2.2007 MASTERCLASS – školení o společensky odpovědném podnikání

Centrum inovací a rozvoje organizuje v březnu a dubnu 2007 cyklus seminářů o společensky odpovědném podnikání. Semináře nejsou zaměřeny pouze na teorii společenské odpovědnosti, ale nabízejí účastnícím se firmám možnost vytvořit si v rámci praktických workshopů vlastní firemní program společensky odpovědného podnikání. více

5.2.2007 Tisková zpráva k semináři o CSR

  více

5.1.2007 Seminář CSR

Centrum inovací a rozvoje ve spolupráci s holandskou poradenskou firmou BECO Groep a českou vzdělávací a poradenskou společností Gradua-CEGOS pořádá seminář na téma Integrované systémy řízení a společneská odpovědnost firem (CSR). více

31.10.2006 Výroční zpráva

Na webu byla publikována výroční zpráva Centra inovací a rozvoje za rok 2005, její elektronickou verzi naleznete zde více

26.9.2006 E-learning ekodesign

V srpnu 2006 byl zahájen projekt Rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání - e-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a Magistrátu Hl. města Prahy. více

15.9.2006 Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ

V srpnu 2006 byl zahájen projekt Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu , státního rozpočtu České republiky a Magistrátu Hl. města Prahy. více

31.8.2006 Dokončen e-learningový modul o ŽP

Dne 31. 8. 2006 byl úspěšně dokončen projekt "E-learningový vzdělávací modul o životním prostředí pro veřejnou správu". více

14.7.2006 Společenská odpovědnost firem

V červnu 2006 byl zahájen projekt Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. více

3.7.2006 E-learning pro veřejnou správu

Do zkušebního provozu byl spuštěn náš E-learnigový portál http://elearning.cir.cz/. V současnosti zahrnuje E-learningový vzdělávací modul pro veřejnou správu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci programu JPD3 - Priorita 7.3. - Rozvoj celoživotního učení. více

31.3.2006 Portál pro environmentální managery

Projekt HERMES - Health-Environment-Risk Managers Educational Support (Phase II) byl zahájen na konci roku 2005. Cílem projektu je vytvoření internetového portálu, který je určen zejména pro environmentální manažery. Jedním z hlavních výstupů projektu je vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu o systému environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 a EMAS. Tyto výstupy budou doprovázeny několika informačními bulletiny. více

1.3.2006 Seminář o ekodesignu

Ve čtvrtek 23.3.2006 pořádá CIR závěrečný seminář projektu o ekodesignu. Program zahrnuje: více

22.12.2005 Revize normy ISO 14001 a EMAS Cyklus PDCA

  více

14.11.2005 Příručky k projektu Bezpečná recyklace elektrošrotu

V sekci Dokumenty na našich webstránkách naleznete aktualizované příručky k projektu Bezpečná recyklace elektrošrotu. více

1.11.2005 Seminář o ekodesignu nejen pro podniky elektrotech. průmyslu

Centrum inovací a rozvoje ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací uspořádali dne 1.11.2005 v Praze seminář o ekodesignu nejen pro podniky elektrotechnického průmyslu. Cílem semináře bylo poskytnout podrobné praktické informace o možnostech uplatnění ekodesignu v podnicích, s ohledem na platnou a chystanou legislativu. více

3.6.2005 Ekodesign - nové dokumenty

V sekci dokumenty na našich webstránkách nově naleznete několik užitečných dokumentů k ekodesignu a jeho využitelnosti pro podinky. více

28.4.2005 Workshop - Nakládání s OEEZ

27. a 28.4.2005 uspořádala firma b.i.d.services konferenci o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Centrum inovací a rozvoje připravilo a provedlo workshop, který se konal 28.4.2005.
více

1.3.2005 Zjednodušená LCA analýza nabízí nové příležitosti

Přístup podniku k ochraně životního prostředí a zlepšování jeho environmentálního profilu již dlouho není výlučně otázkou plnění zákonných požadavků. V současnosti hraje roli také při upevňování pozice podniku na trhu a hledání nových obchodních příležitostí. Tato skutečnost posunuje environmentální problematiku od "pouhého" dodržování předpisů směrem k dobrovolným aktivitám a inovacím. více

22.1.2005 Zachrání nás dematerializace?

Řada odborníků se zabývá problémem, jestli trvalý růst světové ekonomiky, měřený např. hrubým domácím produktem, může být dlouhodobě udržitelný, aniž by došlo k nevratnému poškození životního prostředí.
Jednou z možností pro podniky i národní vlády je hledání takového rozvoje ekonomiky, který nevyvolá zvýšení dopadů na životní prostředí, zjednodušeně řečeno růst, který nebude závislý na rostoucí spotřebě materiálů a surovin.
Je to vůbec možné? Jistě ano. Výnosy řady firem již dnes plynou nikoliv z prodeje zboží, ale z poskytování služeb. Jedná se o služby, které nevyvolávají významné materiálové nároky. více

1.1.2005 Přejmenování na Centrum inovací a rozvoje (CIR)

Od 1.1.2005 působí občanské sdružení České centrum čistší produkce pod novým názvem CENTRUM INOVACÍ A ROZVOJE (CIR). V souladu s naším cílem poskytovat profesionální a kvalitní služby, které sledují změny a trendy v průmyslově orientované ochraně životního prostředí, jsme v rámci nové strategie rozšířili naše dosavadní činnosti o několik novinek, především v oblasti inovací výrobků a služeb a environmentálních technologií.
Informace o dosavadních i inovovaných činnostech vám poskytnou naše webové stránky.  více

10.11.2004 Seminář EMAS a systémy environmentálního managementu

Seminář o EMAS, konaný dne 8.11.2004 v hotelu Olympik v Praze se zaměřil na poskytnutí přehledných informací pro zájemce o EMAS, ISO 14001, systémy environmentálního managamentu obecně. Registrovaní účastníci obdrželi CD ROM "EMAS Toolkit " v angličtině a brožuru o EMAS v češtině. více

12.6.2004 8. výroční zasedání národních center čistší produkce v Interlakenu

Osmé výroční zasedání národních center čistší produkce konané po téměř 10 letech existence programu UNIDO/UNEP ukázalo nadále rostoucí zájem o CP v tom nejširším slova smyslu. Setkání se konalo od 5. do 12.6.2004 ve švýcarském Interlaakenu.
Téma udržitelné spotřeby a výroby bylo prezentováno z pohledu požadavků trhu, dovozců, distributorů a ekologického značení, ale také ve vazbě na tzv. Marrakesh Process.
Významná část jednání byla věnována environmentálním technologiím a jejich transferu. Z oblasti technologických řešení se objevila témata jako solární energie, technologie pro textilní průmysl či galvanické pokovování.
Byla zahájena širší diskuse o změně názvu programu CP, resp. center čistší produkce a systému certifikací/ocenění čistší produkce, které by bylo udělováno nejlepším podnikům a také jako personální certifikace expertům v oblasti čistší produkci.
Hlavními donory výročního zasedání byly vlády Švýcarska a Rakouska. Podrobnější informace můžete nalézt též na více

17.5.2004 Krajský seminář pro podniky o čistší produkci v POH

Koncem května proběhl seminář pro podniky o CP v krajských plánech odpadového hospodářství, kterého se kromě zástupců kraje účastnilo 25 zástupců podniků. Účastníci byli seznámeni s krajským plánem odpadového hospodářství, preventivními přístupy a programem čistší produkce. Diskuse se zaměřila na právní požadavky vyplývající ze zákona o odpadech, krajského plánu odpadového hospodářství a také na systémy environmentálního managementu a čistší produkci. Po projednání konkrétních podmínek může CIR nabídnout podobně zaměřený seminář i ostatním krajům, případně individuální konzultace podnikům se zájmem o realizaci projektu čistší produkce. více

30.4.2004 Expert meeting on waste prevention

Poslední den před vstupem ČR do EU proběhlo expertní jednání na úrovni EU o prevenci v oblasti odpadů. CPC bylo přizváno na jednání jako zástupce nově přistupujících členů EU. Účastníci reprezentující různé sektory (evropské orgány, stání správa, asociace, výzkumné instituce, podniky, nevládní organizace aj.) diskutovali otázky jako definici a účel prevence odpadů, cíle, plány a programy vztahující se k dokumentu Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste (Commission Communication COM(2003) 301 final). Pracovní skupiny se zaměřily na dvě témata: prevence odpadů v průmyslu a prevence odpadů na straně spotřeby. více