Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Nabídka multimediálního vzdělávacího modulu

Nabídka multimediálního vzdělávacího modulu

7.3.2008

Centrum inovací a rozvoje ve spolupráci se společností FONTIS s.r.o. v březnu dokončilo hlavní výstupy projektu „Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ“. Vytvořený vzdělávací program je zaměřený na environmentální výchovu žáků druhého stupně ZŠ a jeho cílem je pomoci  učitelům zkvalitnit environmentální vzdělávání na základních školách.

Vzdělávací program obsahuje audiovizuální nosiče DVD s deseti krátkými videofilmy, které se věnují následujícím oblastem: ekologické chování, energetické zdroje, globální změny klimatu, obnovitelné zdroje energie, odpady, vliv znečištění na lidský organismus, zdroje vody a vodní koloběh, znečištění ovzduší, znečištění vod a ochrana přírody.

Videofilmy doplňuje Metodická příručka pro učitele, která má učitelům usnadnit přípravu na hodinu a poskytnout jim pro tuto činnost dostatek podkladů. Příručka je publikována na CD a obsahuje mimo jiné:

  • informační podklady (jedná se o výkladové texty k jednotlivým tématům, které jsou zároveň náměty filmů – mohou sloužit např. jako zdroj doplňujících informací k filmům či jako zdroj informací pro přípravu hodiny);
  • pracovní listy (interaktivní soubory otázek, úkolů, křížovek atd. a šablony pro tvorbu pracovního listu, který umožňuje učitelům sestavit si na každou vyučovací hodinu pracovní list dle vlastních potřeb);
  • výsledky pracovních listů (výsledky testových otázek, otevřených otázek, křížovek atd.);
  • návod k pracovním listům (technický návod, jak s pracovními listy pracovat, jak vybírat otázky do unikátních listů, jak je editovat atd.).

Centrum inovací a rozvoje a společnost FONTIS s.r.o. budou uvedený modul šířit v prvé řadě mezi účastníky seminářů, které se konají v průběhu měsíců února a března v sídle CIR. Semináře jsou určeny učitelům druhého stupně základních škol z Prahy a jejich cílem je představit cílové skupině nový vzdělávací modul a možnosti jeho praktického využití.

Pokud jste se nezúčastnili žádného ze seminářů a měli byste přesto o vytvořený modul zájem, obraťte se na nás na cir@cir.cz.

Loading...

Novinky