Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ

Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ

Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ

V srpnu 2006 byl zahájen projekt Multimediální vzdělávací modul o životním prostředí pro 2. stupeň ZŠ, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu , státního rozpočtu České republiky a Magistrátu Hl. města Prahy.

Projekt je realizován v rámci programu JPD3 - opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání. Partnerskou organizací při realizaci projektu bude firma FONTIS, s.r.o.

 

Hlavní výstupy projektu:

  • Analýza potřeb učitelů v oblasti environmentální výchovy a osvěty
  • Natočení 10 videofilmů s tématikou ochrany životního prostředí
  • Pracovní listy a testy pro žáky
  • Seminář pro učitele, který by měl cílovou skupinu seznámit s praktickým využitím vzdělávacího modulu

 Zaměření projektu:

Projekt je zaměřený na environmentální výchovu žáků 2. stupně ZŠ a jeho cílem je zkvalitnění vzdělávání na základních školách. Hlavní projektovou aktivitou je příprava vzdělávacího programu o životním prostředí pro 2. stupeň základních škol, na které se kromě realizátora a partnera budou podílet i učitelé vybraných pražských základních škol a pedagogický expert z Univerzity Karlovy.

Vzdělávací program bude obsahovat audiovizuální nosiče VHS a DVD s krátkými videofilmy, které budou tématicky zaměřené na ochranu všech složek životního prostředí.

Dalšími výstupy projektu budou pracovní listy a testy pro žáky a metodická příručka pro učitele. Učitelům pražských základních škol bude také určen seminář s praktickou ukázkou práce se vzdělávacím programem.

Ve finální fázi projektu bude vzdělávací program poskytnut všem základním školám na území Hl. města Prahy a o jeho existenci budou v rámci strategie šíření výstupu projektu informovány i další subjekty, např. základní školy v dalších regionech, pedagogická centra, či MŠMT.