Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Inovace > Inovace výrobku a ekodesign

Inovace výrobku a ekodesign

Inovace výrobku a ekodesign
Inovace výrobku a ekodesign

V současné době jsou na výrobky a poskytované služby kladeny vysoké požadavky ze strany zákazníků, i prostřednictvím nové environmentální legislativy. Zákazníci dávají přednost kvalitním výrobkům s nízkými provozními náklady a dlouhou dobou životnosti. Stále přísnější požadavky legislativy z hlediska ochrany životního prostředí stanovují např. zodpovědnost výrobců za výrobek rozšířenou na celý životní cyklus výrobku, tedy i po skončení jeho životnosti. Výrobce je nucen neustále hledat možnosti jak inovovat své výrobky, předvídat možná rizika, která by je mohla na trhu "diskvalifikovat" a včas na ně reagovat.
Aby byla inovace výrobků úspěšná, je nezbytné posuzovat nejen výrobek samotný, ale provést analýzu výrobku v celém jeho životním cyklu. Během těchto analýz se často objeví skryté slabiny i rezervy, které mohou být využity z hlediska designu výrobku v podobě snížení materiálových a energetických nároků ve fázi jeho výroby i užívání.
Ekodesign je přístup, který umožňuje nalézt a využít inovační potenciál  výrobků s ohledem na jeho ekonomické parametry, technické požadavky a dopady výrobku na životní prostředí.

70 - 80% všech environmentálních dopadů výrobku je určeno designem (konstrukcí) výrobku a lze je společně se spotřebou materiálů a energetickými nároky výrobku efektivně ovlivnit již ve fázi návrhu výrobku.

 

 


Jak inovovat výrobek pomocí ekodesignu?

 

Jedním z cílů CIR je podpořit inovační aktivity podniků zejména v oblasti neustálého zlepšování jejich environmentálního profilu a přispět tak ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
Nabízíme podnikům služby v oblasti provedení analýz stávajících výrobků či jejich konceptů. Analýzy jsou prováděny v celém životním cyklu výrobku. Výsledkem analýz je přehled nejvýznamnějších dopadů výrobku/služby na životní prostředí a návrh možností jejich snížení. Tyto analýzy jsou vhodné pro všechny druhy výrobků i služeb.

Hlavním cílem ekodesignu je zlepšení environmentálních parametrů výrobku v celém jeho životním cyklu při zachování či zkvalitnění užitné hodnoty výrobku za přijatelných nákladů.