Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Historie

Historie

 

Centrum inovací a rozvoje je občanské sdružení, které do 31.12.2004 působilo pod původním názvem České centrum čistší produkce (CPC).
Organizace vznikla v roce 1995 v rámci česko-norského projektu financovaného norskou vládou.
V prvních letech se činnost CPC zaměřovala na realizaci demonstračních projektů čistší produkce, dlouhodobé a krátkodobé tréninkové kurzy, podporu při tvorbě politiky životního prostředí, tvorbu finančních mechanismů pro financování investičně náročných opatření projektů čistší produkce a šíření informací převážně o čistší produkci.

V letech 1995-1999 bylo realizováno v rámci dlouhodobých kurzů více než 150 demonstračních projektů čistší produkce v různých odvětvích. Tyto projekty se zaměřily na neinvestiční opatření a staly se nástrojem pro zlepšování environmentálního profilu podniku. Činnost CPC a kurzy byly finančně podporovány UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) v rámci pětiletého grantu rakouské vlády a jednorázově z grantů jiných zemí, např. Dánska, Holandska, Japonska, Velké Británie a Kanady.

Podpora skončila v roce 1999 a CPC přešlo na nový systém financování - realizaci projektů v rámci veřejných soutěží a grantů na národní i evropské úrovni. Věcná náplň projektů byla zaměřena především na:
- systémové změny v řízení podniků - např. integrování EMS a čistší produkce
- metodika zavádění preventivních opatření do materiálových i energetických toků s cílem přispět k udržitelnému rozvoji
- integrace ekonomických a environmentálních kritérií při hodnocení činností podniku
- nástroje politiky životního prostředí
- budování kapacit pro čistší produkci v průmyslových podnicích v ČR a v zahraničí (projekty zahraniční rozvojové pomoci)
- prevence v odpadovém hospodářství
- tvorba nástrojů a vytváření právního prostředí pro strategii prevence.

V letech 2000 až 2004 si CPC vybudovalo kvalitní zázemí mezinárodně uznávané organizace a realizovalo více než 50 projektů pro domácí i zahraniční subjekty. Podrobnosti o všech projektech najdete v sekci projekty.

Loading...

CIR - Centrum inovací a rozvoje