Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > HERMES II

portál pro environmentální manažery

HERMES II

HERMES - Health-Environment-Risk Managers Educational Support

 

Informace o projektu

V říjnu roku 2005 byl zahájen projekt HERMES - Health-Environment-Risk Managers Educational Support (Phase II), který navazuje na projekt HERMES I., ukončený na podzim roku 2004. Cílem projektu bylo vytvoření národního internetového portálu, který je určen zejména pro podnikové environmentální manažery. Jednou z hlavních aktivit při realizaci projektu bylo vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu o systému environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 a EMAS. Tyto výstupy byly doprovázeny několika informačními bulletiny.

Při realizaci projektu CIR spolupracovalo s polskou organizací Eko-konsult a partnerskými organizacemi z Estonska, Litvy, Lotyšska a Irska.

Hlavní výstupy projektu
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.