Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > Expert meeting on waste prevention

Expert meeting on waste prevention

30.4.2004 Brussels, 30th April 2004

Expert meeting on waste prevention

Poslední den před vstupem ČR do EU proběhlo expertní jednání na úrovni EU o prevenci v oblasti odpadů. CPC bylo přizváno na jednání jako zástupce nově přistupujících členů EU. Účastníci reprezentující různé sektory (evropské orgány, stání správa, asociace, výzkumné instituce, podniky, nevládní organizace aj.) diskutovali otázky jako definici a účel prevence odpadů, cíle, plány a programy vztahující se k dokumentu Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste (Commission Communication COM(2003) 301 final). Pracovní skupiny se zaměřily na dvě témata: prevence odpadů v průmyslu a prevence odpadů na straně spotřeby.

V racionální diskusi zaznělo od mnoha účastníků, že prevence odpadů nemůže být pojímána samostatně, ale vždy ve vazbě např. k nakládání s odpady. Rovněž diskuse o stanovování cílů a jejich měření, které by měl dokument (strategie, plán či směrnice) o prevenci odpadů obsahovat, ukázala nemožnost měřit úspěch prevence přímo množstvím odpadu, ale více jako sociální jev chování.

Loading...

Novinky