Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Inovace > Environmentální vzdělávání

Environmentální vzdělávání

 

Nabídka environmentálního vzdělávání Centra inovací a rozvoje je určena především podnikovým ekologům, výrobním a marketingovým manažerům, pracovníkům odborů životního prostředí státní správy a zaměstnancům podniků zavádějících systémy řízení.

Pro podniky nabízíme následující školení a kurzy:
- Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
- Legislativa životního prostředí
- Problematika environmentálních technologií
- Integrovaná prevence a omezování znečištění
- Prevence vzniku odpadů a čistší produkce
- Inovace výrobků a služeb
- Systémy environmentálního řízení

Pro veřejnou správu
CIR je akreditovanou vzdělávací institucí poskytující vzdělávání v oblasti životního prostředí pro úředníky územně samosprávných celků. Akreditace udělovaná Ministerstvem vnitra se týká vzdělávacích programů "Ochrana životního prostředí - preventivní přístupy" a "Integrovaná prevence a omezování znečištění".

Naše kurzy a školení nejsou zaměřeny na výčty faktů, čísel a skutečností, ale na pochopení souvislostí a praktickou využitelnost získaných informací. Pracovní tým CIR připravuje a pravidelně inovuje vlastní výukové materiály.