Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > E-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu

E-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu

E-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu

V srpnu 2006 byl zahájen projekt Rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání - e-learningový vzdělávací modul v oblasti ekodesignu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a Magistrátu Hl. města Prahy.

Projekt je realizován v rámci programu JPD3 - opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání. Na projektu se bude podílet VŠCHT Praha, která má zkušenosti v oblasti analýzy životního cyklu výrobku.

 

Hlavní výstupy projektu:

  • E-learningový vzdělávací modul
  • Metodická příručka pro uživatele e-learningového kurzu
  • Vyškolení pedagogických pracovníků vybraných technických universit v oblasti ekodesignu
  • Případové studie využití zásad ekodesignu na konkrétní výrobky
  • Propagační materiály 

Zaměření projektu

Cílem projektu je rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání. V rámci projektu bude pro zaměstnance podniků, absolventy škol a další skupiny vytvořen vzdělávací modul zaměřený na oblast environmentální výchovy.Tématem vzdělávacího programu jsou metody zlepšování výrobku a služeb s cílem snižovat jejich energetickou a materiálovou náročnost v celém životním cyklu, snižovat jejich celkové dopady na životní prostředí, stimulovat inovaci výrobku a využití nových technologií. Tento přístup je známý pod názvem ekodesign.

Ekodesign využívá řadu metod hodnocení dopadu na životní prostředí, ze kterých je nejvýznamnější analýza životního cyklu (LCA).

Vzdělávací modul bude vytvořen ve formě e-learningu, aby byl dostupný pro širokou oblast uživatelů.  Na přípravě vzdělávacího modulu se bude aktivně podílet cílová skupina budoucích lektorů ekodesignového vzdělávacího modulu, kteří budou v rámci projektu vyškoleni v oblasti ekodesignu a budou připraveni pro využívání tohoto vzdělávacího programu. E-learningový kurz bude v rámci navrhovaného projektu odzkoušen na vybrané skupině účastníků kurzu.