Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > E-learning pro veřejnou správu

E-learning pro veřejnou správu

E-learning pro veřejnou správu

Centrum inovací a rozvoje realizovalo od 1.9.2005 projekt s názvem "E-learningový vzdělávací modul o životním prostředí pro veřejnou správu", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Magistrátu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR v rámci programu JPD3 - Priorita 7.3. - Rozvoj celoživotního učení.

Cílem projektu bylo rozšířit stávající nabídku vzdělávacích programů určených pro veřejnou správu o obsahově ucelený a svou formou inovativní modul.  

Vzdělávací modul je zaměřen na problematiku životního prostředí a ochranu jeho jednotlivých složek. Vzdělávací texty jsou doplněny o přehled stávající legislativy a testové otázky, které prověřují studentovy znalosti.

E-learning je nová forma vzdělávání, která využívá síťové technologie a počítače s příslušným programovým a technickým vybavením. Mezi nejpodstatnější výhody této moderní vzdělávací metody patří časová flexibilita (volba doby i délky studia), úspora času stráveného dopravou za vzděláním, zapojení studujícího formou testových otázek, možnost opětovného studování vybraných témat či zvyšování počítačové gramotnosti.

Na tvorbě vzdělávacího modulu spolupracovali zaměstnanci vybraných městských úřadů, kteří měli možnost ovlivnit obsah modulu tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům cílové skupiny. Současně měli možnost vyjádřit se k funkčnosti i vzhledu vzdělávacího modulu, a zlepšit tak jeho uživatelské vlastnosti.

Výukový modul byl po pilotním testování a závěrečných úpravách dokončen v srpnu 2006 a jeho spuštění proběhlo na začátku září stejného roku. Souběžně byly zveřejněny informace o jeho dokončení v tisku zaměřeném na cílovou skupinu a proběhlo také jeho šíření. V současné době je projekt již ukončen (ukončení realizace k 31. 8. 2006) a hotový výstup je přístupný na adrese http://elearning.cir.cz/, kde naleznete veškeré podstatné informace o modulu a možnostech jeho studia.

Vzdělávací modul je akreditován MV ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy podle zákona č. 312/2002 Sb. Student tedy obdrží po úspěšném absolvování závěrečného testu osvědčení o ukončení vzdělávacího kurzu.