Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Novinky > E-learning pro veřejnou správu

E-learning pro veřejnou správu

3.7.2006

E-learning pro veřejnou správu

Do zkušebního provozu byl spuštěn náš E-learnigový portál http://elearning.cir.cz/. V současnosti zahrnuje E-learningový vzdělávací modul pro veřejnou správu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci programu JPD3 - Priorita 7.3. - Rozvoj celoživotního učení.

Tento E-learningový vzdělávací program je zaměřen na životní prostředí, jeho absolvování je povinnou součástí průběžného vzdělávání pracovníků veřejné správy. V souladu s tím je možné prostřednictvím tohoto vzdělávacího modulu získat osvědčení o absolvování kurzu v rámci zákonem předepsaného vzdělávání.

Témata nově zprovozněného E-learningu zahrnují mj.:

  • Životní prostředí
  • Ekologie
  • Ochrana životního prostředí
  • Složky ŽP: atmosféra, hydrosféra, pedosféra, hluk, příroda a krajina
  • Alternativní zdroje energie
  • Ekodomácnost
  • Ekologické zemědělství
  • Týrání zvířat
Loading...

Novinky