Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Budování kapacit na poli udržitelné výroby a spotřeby

Budování kapacit na poli udržitelné výroby a spotřeby

 

Projekt je založen na získání základních znalostí a rozšíření aktivit CIR v oblasti implementace nástrojů IPP (integrovaná výrobkobá politika) se zaměřením na LCA (hodnocení životního cyklu). Přenos know-how je realizován formou výměnného programu s německou partnerskou NGO s dlouholetou praxí v dané oblasti. Partnerská organizace v rámci projektu poskytuje odborná školení a konzultace, zaměřené na teoretické základy i uplatnění LCA v průmyslové praxi. Na základě takto rozšířených kapacit CPC je v rámci projektu vytvořena příručka metodiky LCA a sestaven návrh pilotního projektu LCA pro SME. Partnerská NGO: Institute of Ecological Economy Research (Německo).

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

- rozvoj odborných kapacit v oblasti LCA zahrnující sérii školení a softwarového tréninku

- vývoj informativní příručky LCA

- seminář zaměřený na IPP a LCA

- příprava LCA pilotního projektu pro podniky

 

Dokumenty připravované ke stažení: informativní leták | LCA screening

Nabízíme podnikům, které by měly zájem o spolupráci v rámci projektu, provedení úvodního LCA screeningu pro jeden produkt/službu zdarma. Podmínkou je aktivní poskytnutí relevantních dat a otevřenost. Ochrana získaných dat je samozřejmostí. Výsledkem screeningu bude přehled nejvýznamnějších dopadů výrobku/služby na životní prostředí a inovační analýza. Screening je vhodný pro všechny druhy výrobků i služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.