Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Prvky a vztahy v systému odpadového hospodářství > Bezpečná recyklace elektrošrotu

(VaV/720/7/01, 2003-2005)

Cílem projektu je navržení systému sběru, demontáže a recyklace elektronického zařízení s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí, ověření technických a ekonomických parametrů pro vytvoření komplexního systémového řešení v ČR. Navržený systém bude ověřen na pilotním projektu a budou identifikovány vhodné technologie.

V rámci projektu bude zpracována strategie nakládání s elektrošrotem jako podpora naplnění požadavků zákona o odpadech a podpora implementace nově navržené směrnice ES o elektrošrotu. V sekci Dokumenty jsou k dispozici příručky pro výrobce, pro zpracovatele elektrozařízení a o energetickém využití odpadních elektrozařízení.

Jedním z výstupů projektu je návrh databáze preventivních opatření pro výrobky a nakládání s OEEZ, která se zaměřuje na popis preventivních opatření, jejichž účelem je omezit množství vznikajících odpadů a snížit jejich nebezpečnost (a to odpadů vznikajících jak při výrobě zařízení, tak při zpracování OEEZ). Je určena především výrobcům elektrozařízení a zpracovatelům OEEZ.

Loading...

projekt VaV – 1C/7/47/04

  • Bezpečná recyklace elektrošrotu