Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > BAT program SFŽP - zrušen

BAT program SFŽP - zrušen

Soubor:
latak_BAT.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
180kB

Program nejlepších dostupných technik (BAT) Státního fondu životního prostředí

CIR (dříve CPC) poskytovalo technickou asistenci SFŽP a žadatelům o dotaci z programu 5.1 BAT.

Cílem programu bylo umožnit širšímu okruhu zájemců získat podporu státu na opatření vedoucí ke snížení negativních dopadů na životní prostředí jako celek a nikoliv podporovat ochranu jedné složky životního prostředí na úkor jiné.

 

Od 1.4.2005 SFŽP pozastavil příjem žádostí do všech národních programů z důvodu nedostatku financí a v roce 2006 již nebyl program vyhlášen.

 

Podmínky platné v roce 2005:

Typ žadatele
Program BAT je určen pro podnikatelské subjekty, státní podniky, bytová družstva a fyzické osoby podnikatele

Limit podpory a dotace
Výše podpory SFŽP je stanovena v příloze č. I.2 Směrnice, pro Program 5.1 jsou stanoveny následovně:

Celková podpora SFŽP (bez DPH) Max. limit podpory Max.limit dotace
do 5 mil. Kč80%10%
od 5 do 50 mil.Kč80%0%

Úroková sazba pro měkkou půjčku: 4%
Aktuální sazba se řídí dle sazby PRIBOR 6M, kterou zveřejňuje ČNB. Pro podnikatelské subjekty činí maximální úročení měkké půjčky 90% sazby PRIBOR 6M v závislosti na rozhodnutí Rady SFŽP.

Přílohy I směrnice MŽP můžete nalézt nejen na webu SFŽP.