CIR - Centrum inovací a rozvoje

Vítáme Vás na internetových stránkách Centra inovací a rozvoje (CIR) - organizace, jejíž hlavní náplní je již od roku 1995 prevence znečišťování ve výrobní i nevýrobní sféře.

Naše hlavní aktivity směřují do oblastí jakými jsou: ochrana životního prostředí, prevence znečišťování, vodohospodářství, odpadové hospodářství, environmentální technologie, inovace výrobků a služeb, environmentální vzdělávání a systémy řízení.

Společným cílem všech projektů a činností realizovaných Centrem inovací a rozvoje je přispět k šíření a rozvíjení možností dosažení udržitelného rozvoje, jehož součástí je kromě ochrany životního prostředí také ekonomická prosperita a sociální odpovědnost.

CIR není běžnou konzultační společností nabízející pouze hotové poradenské produkty v praxi. Pro potřeby našich partnerů vyvíjíme nové nástroje a strategie v oblasti environmentálního managementu, firemního vzdělávání i environmentálně šetrných technologií. Nabízíme přístup k inovacím, které jsou hybnou silou dynamického vývoje z hlediska ekonomického i společenského.

Centrum inovací a rozvoje nabízí své služby partnerům z komerční sféry (průmyslové a zemědělské podniky a sektor služeb), státní správě a samosprávě, profesním asociacím a svazům, vzdělávacím institucím a v neposlední řadě také veřejnosti.

Informace o nabídce služeb Centra inovací a rozvoje najdete zde.